Xử lý nước sinh hoạt trong vùng lũ lụt

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/8/2021 | 9:07:19 Sáng

Xử lý nước sinh hoạt trong vùng lũ lụt


Nguồn ns.mard.gov.vn
  •  
Các tin khác

Đã nhiều năm nay, nguồn nước sông Nậm Tôn, nằm trên địa bàn huyện Quỳ Hợp luôn bị bao trùm bởi một màu đục ngầu, đỏ quạch. Nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng đã khiến cho không có một loài sinh vật nào dưới sông có thể sống sót.

Các dự án xử lý chống ngập trên quốc lộ tại Đồng bằng sông Cửu Long là những công trình có ý nghĩa chính trị xã hội lớn, góp phần đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian ảnh hưởng của thủy triều dâng.

Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu bảo đảm an ninh tài nguyên nước trên lưu vực sông, điều hòa, phân bổ tài nguyên nước một cách hiệu quả, công bằng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 2204/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.